/
methode

Elke doorbraak vraagt om z’n eigen team van Integrated Minds, op maat samengesteld op basis van de vraagstukken die eraan ten grondslag liggen. Dat team vormen we gaandeweg naarmate we meer te weten komen over de ins & outs van de onderliggende problematiek en gevoel krijgen bij perspectieven en oplossingsrichtingen. Zo hebben we altijd op het juiste moment de passende expertise voorhanden en kunnen we volwaardig onderdeel zijn van het doorbraakteam van onze opdrachtgever. Daarbij doorlopen we altijd drie fasen.

/
fase 1
het echte vraagstuk

In deze eerste fase definiëren we wat we daadwerkelijk te doorbreken hebben: wat is de kern van het vraagstuk, hoe is het ontstaan, welke actoren zijn er actief (of nog niet), wat zijn initiële oplossingsrichtingen, relevante onderzoeken en perspectieven waar nog niemand aan heeft gedacht? Vragen die we beantwoorden op basis van interviews met bestuurders en de eerste schil om hen heen, bijeenkomsten met stakeholders, onderzoek naar onderliggende trends en bewegingen, analyse van sectorale en internationale studies, en sessies waarin de Integrated Minds hun creatieve licht laten schijnen op alles wat er ter tafel komt.

/
fase 2
de doorbrekers

Na de eerste fase weten we wat ons samen te doen staat. Het vraagstuk is helder, de doorbraak gloort. Maar wie gaan het doen? In fase 2 benoemen we de doorbrekers en realiseren we commitment op de inhoud, de noodzaak, de rolverdeling en de gezamenlijkheid. Een geïntegreerd doorbraakteam van opdrachtgever en van ons, met een Integrated Mindset.

/
fase3
de doorbraak

Als de contouren duidelijk zijn en het ideale team is samengesteld, dan is het zaak om de doorbraak daadwerkelijk te realiseren. Integrated Minds draagt graag mede-verantwoordelijkheid voor het resultaat. Wij zijn er om te inspireren en te challengen, te regisseren en te helpen sturen. Waar nodig voegen we extra realisatiekracht toe en leggen we verbindingen met mensen en partijen die kunnen bijdragen aan het succes. Alles om ons gezamenlijke einddoel te halen.

Contact