/
wie we zijn

Integrated Minds is een collectief van denkers en doeners, die ieder tot de top behoren in hun vakgebied. Van ervaren bestuurders tot creatieve designers en van doorgewinterde adviseurs tot verrassende verandercoaches. Per gewenste doorbraak samengebracht door initiatiefnemers Mascha van Vuuren-Sanders en Dieter van Veldhoven. Integrated Minds op maat.

/
MASCHA VAN VUUREN – SANDERS

Was directeur bij ABL2, Arcadis, Balast-Nedam, Engie en Alliander, liet de triple helix werken in grote infra- en energieprogramma’s en is nu de drijvende kracht achter Integrated Minds.

“Voor mij neemt co-creatie een centrale plek in bij alles wat ik doe. Samen ontwikkelen, samen creëren, samen succesvol zijn. En: samen door de pijn gaan die ook bij verandering hoort. Elke doorbraak vraagt om een duidelijke stip op de horizon, die door alle betrokkenen wordt onderschreven. Vanuit een open en veilige context waarin mensen nieuwe verbinding durven aan te gaan, hun krachten echt durven bundelen en daar het hele ecosysteem in kunnen meenemen. Ik zorg voor de zekerheid en helderheid die leiders nodig hebben om dat te bereiken en help ze vervolgens om de gewenste doorbraken ook echt te realiseren.”

/
DIETER VAN VELDHOVEN

Was mede-oprichter van the Thrive, managing-partner bij Krauthammer waar hij vanuit verschillende rollen veranderingsprocessen begeleidde en is nu partner binnen Integrated Minds.

“Als ik werk aan doorbraken, breng ik mensen en organisaties altijd eerst terug naar waar ze in geloven, de kern van waarom ze doen wat ze doen. Dat gaat over passie en ambitie, maar ook over inzicht in talenten, van jezelf en van anderen. De reis terug naar die kern is essentieel om vervolgens aan de slag te kunnen met de stappen die je samen als team of als organisatie wilt zetten. Zeker als je grote of complexe vraagstukken hebt op te lossen. Zo zet ik directies, ondernemers, raden van bestuur en overheidsbesturen in hun kracht. Als leiders op basis van wie ze daadwerkelijk zijn, in plaats van wat zijzelf en anderen traditioneel van hen verwachten.”

/
RONALD OTTEN

Begon als journalist bij de publieke omroep, werd manager Communicatie bij energiebedrijf Essent, partner bij een bureau voor marketing- en communicatiestrategie en is nu verbonden aan Integrated Minds.

“Elke doorbraak begint met een goed verhaal. Een verhaal over perspectieven, richting en kansen. Ik stimuleer mensen en organisaties om tot dat verhaal te komen, te ontdekken hoe ze zich verhouden tot veranderende omstandigheden en te durven benoemen welke doorbraak daarbij nodig is. Ook als dat een hele andere blijkt te zijn dan ze vooraf dachten. Zo help ik leiders van commerciële en maatschappelijke organisaties om hun voorland opnieuw te definiëren en dat samen met alle stakeholders tot een nieuwe realiteit te maken.”