/
visie

Albert Einstein zei het al: “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”. Dat geldt zeker voor de grote vraagstukken van deze tijd. Rond circulariteit bijvoorbeeld, ongelijkheid, verstedelijking en de energietransitie. Stuk voor stuk opgaven die groter zijn dan de hokjes waaruit ze zijn ontstaan. Ze vragen om integratief denken en doen, een frisse blik op wat óók zou kunnen en een aanpak om daar vervolgens concreet mee aan de slag te gaan. Verbindend en tastbaar.

  • Heeft jouw organisatie een opgave die dwars staat op de bestaande structuur?
  • Is een maatschappelijke opgave te groot voor jouw organisatie, sector of regio alleen?
  • Heb je partners nodig die normaliter je concurrenten zijn?
  • Geef je richting maar loopt iedereen een andere kant op?
  • Lijkt je eigen belang te botsen met dat van je ecosysteem?
  • Zou je het ondenkbare bespreekbaar willen maken?

Dan gaan we samen aan de slag om de doorbraken te realiseren die nodig zijn. Met het ordenen van je gedachten, het formuleren van een uitdagende stip op de horizon, het uitstippelen van de route en het meenemen van iedereen die je daarbij nodig hebt. Zonder hokjes, zonder vakjes, scheidslijnen en muren.

Een doorbraak staat nooit op zichzelf. Wij willen impact realiseren die verder reikt dan het vraagstuk waaraan we mogen werken. Daarbij richten we ons op de doelen 7, 8, 9 en 17 van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, de wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling.

7
AFFORDABLE
& CLEAN ENERGY

Integrated Minds is actief in projecten die de transitie naar een nieuw duurzaam energiesysteem helpen realiseren.

8
DECENT WORK
& ECONOMIC GROWTH

Integrated Minds is actief in projecten die economische groei realiseren zonder achteruitgang van het milieu.

9
INDUSTRY, 
INNOVATION
& INFRASTRUCTURE

Integrated Minds is actief in projecten die infrastructuur moderniseren en industriële processen schoner en circulair maken.

17

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

Integrated Minds is actief in projecten die maatschappelijke impact realiseren door nieuwe vormen van samenwerking.